Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Състезания, олимпиади, конкурси

Заповед на началника на РУО Бургас относно графици за провеждане на областен кръг на ученически олимпиади и състезания за учебната 2021/2022 г.

Заповед на министъра на образованието и науката  относно  графици за провеждане на олимпиади и състезания през учебната 2021/ 2022 г.

График за провеждане на ученически олимпиади през учебната 2021/2022 г.

https://www.mon.bg/bg/80

График за провеждане на ученически олимпиади през учебната 2020/2021 година

https://www.mon.bg/bg/80

 Правила за организиране и провеждане на ученически олимпиади и на национални състезания

Олимпиади и национални състезания 2019/1020 учебна година

 https://www.mon.bg/bg/80

 

Архив

Заповед на Министъра на образованието и науката относно организиране и провеждане на училищни олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година

Ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 г. - заповед на министъра и графици за провеждане

Национален календар за изяви по интереси на деца и ученици през учебната 2018/2019 г.

Математически турнир "Математика без граници" - график на провеждане на състезанията

Национален конкурс за рисунка и фотография "Морето не е за една ваканция" 2018 г.

Национален конкурс за рисунка и приложно изкуство "Водата - извор на живот"

Национален конкурс за православна поезия и проза на тема "РОЖДЕСТВО НА СПАСИТЕЛЯ"-2018 г.

Национален конкурс за православна поезия и проза на тема "ХРИСТОС ВОЗКРЕСЕ - РАДОСТ ДОНЕСЕ" - 2019 г.