Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Състезания, олимпиади, конкурси

Национален спортен календар на МОН за учебната 2023/2024 г. 

График за провеждане на ученически олимпиади и състезания за учебната 2023/2024 година

График за провеждане на ученически олимпиади и състезания за учебната 2022/2023 година

https://0201.nccdn.net/4_2/000/000/038/2d3/%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B409-4059_30.08.2022.pdf

Заповед на началника на РУО Бургас относно графици за провеждане на областен кръг на ученически олимпиади и състезания за учебната 2021/2022 г.

Заповед на министъра на образованието и науката  относно  графици за провеждане на олимпиади и състезания през учебната 2021/ 2022 г.

График за провеждане на ученически олимпиади през учебната 2021/2022 г.

https://www.mon.bg/bg/80

График за провеждане на ученически олимпиади през учебната 2020/2021 година

https://www.mon.bg/bg/80

 Правила за организиране и провеждане на ученически олимпиади и на национални състезания

Олимпиади и национални състезания 2019/1020 учебна година

 https://www.mon.bg/bg/80

 

Архив

Заповед на Министъра на образованието и науката относно организиране и провеждане на училищни олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година

Ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 г. - заповед на министъра и графици за провеждане

Национален календар за изяви по интереси на деца и ученици през учебната 2018/2019 г.

Математически турнир "Математика без граници" - график на провеждане на състезанията

Национален конкурс за рисунка и фотография "Морето не е за една ваканция" 2018 г.

Национален конкурс за рисунка и приложно изкуство "Водата - извор на живот"

Национален конкурс за православна поезия и проза на тема "РОЖДЕСТВО НА СПАСИТЕЛЯ"-2018 г.

Национален конкурс за православна поезия и проза на тема "ХРИСТОС ВОЗКРЕСЕ - РАДОСТ ДОНЕСЕ" - 2019 г.