Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 година

 https://web.mon.bg/bg/56

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година

https://ruoburgas.bg/-_7.html

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

https://www.mon.bg/bg/56

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

https://www.mon.bg/bg/56