Електронен дневник

Иновативно училище

Електронен стол

Уча.се

Moodle

Учителите на ОУ "Г. Бенковски" взеха участие в обучение за прилагане на иновативни стратегии в образованието

Учителите на ОУ „Георги Бенковски” взеха участие в обучение на тема „Иновативни стратегии и подходи за осъществяване на образователния процес”, което се проведе от  1. до 3. ноември в град Сливен с лектор доц. д-р Калина Йочева. Организатор на събитието бе обучителна институция РААБЕ България ЕООД. По време на форума бяха обсъдени практически модели за обучение чрез прилагане на иновативни подходи, видовете педагогически практики, съвременни ИКТ средства в образователния процес, използването на интерактивни методи, моделът на обърнатата класна стая,  адаптивното учене, включването на мисловните игри/синкуейн, куест, изготвяне на мисловна карта/ в обучението на учениците. След участието в обучението на 23 учители от педагогическите специалисти на ОУ „Георги Бенковски” им се присъдиха по 3 квалификационни кредита за 48 академични часа.

Придобитата квалификация е по проект „Квалифинация за професионално развитие на педагогическите специалисти” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелектуален растеж” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Тридневното професионално обучение се проведе в уютната атмосфера на х-л „Monte Vedetta” гр. Сливен.

От името на ръководството и на целия педагогически колектив на ОУ „Георги Бенковски” изказваме благодарности на доц. д-р Калина Йочева за полезното и интересно обучение, както и на персонала на х-л „Monte Vedetta” гр. Сливен за топлия прием.

 

 

Baner1
baner2
baner3