Електронен дневник

Уча.се

Moodle

РЕШЕНО Е! ПРАВЯТ ПАРКИНГ ДО ОУ „Г. БЕНКОВСКИ”

Местният парламент взе решение за изграждане на крайуличен паркинг с успоредно паркиране, като част от обслужващата улица до ОУ „Георги Бенковски”, при запазване на съществуващата едроразмерна растителност като крайулично озеленяване. До това решение на Общински съвет Бургас се стигна след искане от директора на ОУ „Г. Бенковски” до кмета на общината за осигуряване на възможност за изграждане на места за паркиране в непосредствена близост до училището.

Причината да се поиска съдействието на общинарите от страна на ръководството на училището бе продиктувана от постъпилите множество сигнали от страна на родители на малки ученици, изпращащи децата си до входа на учебното заведение от съображения за сигурност, които на този етап трудно намираха място да паркират пред училището. Изграждането на регламентирани места за паркиране до учебното заведение ще улесни и ще даде спокойствие на много родители. В паркинга ще има места за МПС и за хора с увреждания.

Ето и решението от проведеното на 30.07.2019 година заседание на ОС Бургас:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 125, ал. 8 от ЗУТ, Общински съвет Бургас дава съгласие за изменение на ПУП - ПР за УПИ III, УПИ IV и УПИ V, в кв. 9, по плана на ж.к. „Зорница“, част от ПИ с идентификатор 07079.601.121 по КК на гр. Бургас с цел създаване на устройствена основа за изграждане на крайуличен паркинг с успоредно паркиране, като част от обслужваща улица с о. т. 96 – о. т. 98 – о. т. 100, при запазване на съществуващата едроразмерна растителност като крайулично озеленяване.

По темата писаха:

http://m.focus-news.net/?action=news&id=2685220

https://www.burgasinfo.com/news/view/5/90998

http://www.focus-news.net/news/2019/07/30/2685220/burgas-obshtinskiyat-savet-odobri-predlozhenie-za-izgrazhdane-na-parking-v-zh-k-zornitsa.html?fbclid=IwAR2KAcmdz5hhb7D_g5gXy78a58333cG-pfFjNuIGXMcUXGYQjhlpPxklRgw

https://www.kmeta.bg/nov-parking-ste-ulesnyava-roditelite-v-k-s-zornica?fbclid=IwAR3Py8LDqj0uj9r7xXYBX5lt-FkGMgbCkVHIdPl9_7Of3i1EPFnToL_42MM

Baner1
baner2
baner3