Златните ни деца от ДТС "Златен пламък" озариха сцената

Представителна изява на нашите деца от ДТС "Златен пламък"