Електронен дневник

Иновативно училище

Електронен стол

Уча.се

Moodle

Деца повишиха екологичната си култура в клуб „Природата – нашия общ дом“

В групата по интереси „Природата – нашия общ дом“ децата повишиха нивото на ключовите си компетенции по природните науки.С помощта на творчески задачи и стимулирайки екипната дейност, у децата се повиши социалната адаптация, обществената активност и интеграция. Запознаването със защитените растителни и животински видове в родния край се разшириха знанията на учениците и се повиши екологичната им култура.С огромно желание, интерес и изключителна активност момчетата и момичетата участваха в обучението. Учениците придобиха изследователски и практически умения относно спазване правилата за съвместна работа в общността. Повишиха значително здравната си култура като част от екокултурата.

Baner1
baner2
baner3