Електронен дневник

Уча.се

Moodle

Третокласници надграждаха знанията си в клуб "В света на математиката"

В групата по интереси „В света на математиката“ се надградиха знанията и уменията на третокласниците от задължителната подготовка по математика чрез решаване на нетрадиционни задачи, изискващи съобразителност, досетливост, находчивост. Осъществи се пренос на придобитите основни математически знания, умения в нестандартни за учениците ситуации. Развиха се творческите им способности. В резултат на обучението учениците усвоиха важни математически принципи и правила. Повиши се интереса им към нестандартните задачи и увереността към собствените им възможности.

Baner1
baner2
baner3