Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

 Учебната 2018 / 2019 г. в снимки:

Учебната 2017 / 2018 г. в снимки:

Учебната 2014 / 2015 г. в снимки: