Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Бюджет 2016

 

Отчет Първо тримесечие тук!

Отчет Второ тримесечие тук!

Отчет Трето тримесечие тук!

Отчет Четвърто тримесечие тук!

  

Годишен бюджет 2016г. тук!