Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

ПРИЕМ на ученици I клас

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА В ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", гр. БУРГАС - ВИДЕО

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", гр. БУРГАС / 19 АПРИЛ 2023 г. /

Прием на ученици в I клас за учебната 2023/2024 година - ЗАПОВЕД

 ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В 1. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА:

https://www.burgas.bg/uploads/posts/2023/bfe8a94a00152a0f92b7cf741bc40095.pdf

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС:

https://www.uburgas.org/

ЕТАПИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

https://www.uburgas.org/index.php?controller=FrontPages&action=howWork

 

 

АРХИВ

Решение на ПС от 12.02.2021 г за прием в първи и пети клас през учебната 2021/2022 година

Прием на ученици

Информация за прием на ученици в първи клас за учебната 2020-2021 година

Правила за прием на деца в Първи клас в учебни заведения на територията на Община Булгас за учебната 2020/2021 г. :

https://www.burgas.bg/uploads/3dfbbeacb75843576703a3446ed22597.pdf