Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Два номинирани проекта в Посланици на здравето

       

     За поредна година Министерство на здравеопазването организира Национален ученически конкурс „Посланици на здравето“.

     Тази година нашето училище   е допуснато до участие във  втора фаза на конкурса с два номинирани проекта:

Ø Първа възрастова група 1-4 клас с автор и ръководител на проекта Валентина Панайотова – класен ръководител на I б клас;

Ø Втора възрастова група 5-8 клас с ръководители Деница Етова – учител ЦДО VI-ти клас и Стефка Нонева-Георгиева – учител ЦДО V-ти клас.