Електронен дневник

Уча.се

Moodle

Жури от професионалисти отличи две наши ученички в конкурс за рисунка

  • Публикувана на Понеделник, 03 Декември 2018 20:05

  Мая Петрова от 5. „б” клас спечели първо място в категория от 5. до 8. клас в ученически конкурс за детска рисунка на тема „Моите приятели от друг етнос”, организиран от Община Бургас. Даниела Димитрова от 5. „б” клас също получи признание за идеята си и журито й отреди престижното 5-то място. Със свои рисунки в конкурса участваха 105 ученици от 1. до 12. клас на територията на общината.

  Конкурсът се проведе от 20 септември до 20 октомври във връзка с изпълнението на Дейност 10 „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход“ в рамките на изпълнението на Проект за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002-0040 „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас “, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

  Целите на тази дейност са възпитаването на бургаските ученици в дух на толерантност чрез включването им в съвместни дейности на ученици от различни етноси; преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

  Най-добрите рисунки от конкурса ще бъдат отпечатани на картички и плакати. На 12 декември наградените ученици ще получат своите грамоти.

  Честито на Мая и Даниела за оценения им творчески труд!

Baner1
baner2
baner3