Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

"В света на плетивото"

"В света на плетивото" - представителна изява на клуба по проект "Твоят час". Ръководител на клуба е г-жа Зенгинова.