Талантливите деца от клуб "Малки художници"

Талантливите деца от клуб "Малки художници", с ръководител г-жа Лина Цветанова, наредиха своите рисунки в изложба, която ще дава настроение на всички, които прекрачат прага на училището през летните месеци, а и след това. 

Изложбата е представителна изява на клуба по проект “Твоят час” на Министерството на образованието, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни фондове. 

В продължение на месец най-малките ученици работиха върху белите платна, използвайки различните техники в изобразителното изкуство. Резултатът е очевиден-прекрасна изложба!

 

Baner1
baner2
baner3