Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Договори и графици

График за доставка на продукти по схема "Училищно мляко" и "Училищен плод" 2020/2021 учебна година

График "Училищно мляко"

График "Училищно мляко"

График "Училищен плод"

График "Училищен плод"

График - продукти от пчелен мед

График - продукти от пчелен мед

Договор училищен стол

Заповед на Директора на ОУ "Г. Бенковски" за определяне на заявлението по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за период на обучение учебни години: 2019/2020 г.; 2020/2021 г.; 2021/2022 година.

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A2e033eef-3530-4c51-b253-b6708d06d0e5

Архив

График за доставка на продукти по схема "Училищно мляко"  2019/2020 учебна година

График за доставка на мляко и млечни продукти за учебната 2017/2018 г.

График за доставки на продукти по схема Училищен плод

График за доставка на плод и мляко за месец ноември 2017г.