Документи

1. Стратегия на Основно Училище “Георги Бенковски” прочети тук 

 

2. Правилник за дейността на Основно Училище “Георги Бенковски” прочети тук 

 

3. Училищен учебен план на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2017/2018 г.

 

4. Годишен план на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2017/2018 година прочети тук 

 

5. Училищна програма за целодневна организация на учебния ден на ОУ “Георги Бенковски” за учебната 2016/2017 година прочети тук 

 

6. Годишна училищна програма за занимания по интереси на учениците от Основно Училище “Георги Бенковски” за учебната 2016/2017 година прочети тук 

 

7. Мерки за повишаване качеството на образование в Основно Училище “Георги Бенковски” прочети тук 

 

8. Програма за превенция на ранното напускане на училище! прочети тук 

 

9. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи през 2016/2017 учебна година прочети тук 

 

10.Етичен кодекс

Baner1
baner2
baner3