Moodle

Графици

График за провеждане на учебните предмети по СИП и ФУЧ през учебната 2018/2019 година - І срок

 

График за провеждане на класни и контролни работи за учебната 2018/2019 година - І срок

 

График за организиране и провеждане на спортни дейности и техните видове през учебната 2018/2019 година

 

График за консултиране на ученици през учебната 2018/2019 година - І срок

 

График за ІІ час на класа за учебната 2018/2019 година - І срок

 

График за консултиране на ученици за втория срок на 2017/2018 учебна година

 

График за консултации на родители/ II час на класа през втория срок на 2017/2018 учебна година

 

График за провеждане на контролните и класните работи за втория срок на учебната 2017/2018 г.

 

График за провеждане на учебните предмети по СИП и ФУЧ през втория срок на учебната 2017/2018 г.

 

График за провеждане на спортни дейности на открито за учебната 2017/2018 г.

 

Baner1
baner2
baner3