Електронен дневник

Уча.се

Moodle

Пробни изпити по БЕЛ и математика за седмокласници

Списък с разпределение на учениците по стаи

Училищното настоятелство към ОУ „Георги Бенковски”-Бургас организира по повод патронния празник на училището пробни изпити по БЕЛ и математика за седмокласници

 

Изпитът по БЕЛ ще се проведе на 20 април 2018 г., петък, от 14:30 часа, а изпитът по математика ще бъде на 27 април 2018 г. , петък, от 14:30 часа.

Таксата за право на участие от 8 лева за всеки от изпитите се внася както следва:

- пробен изпит по БЕЛ до 18.04.2018 г.

- пробен изпит по математика до 25.04. 2018 г.

Таксата се внася по сметка:

СИБАНК  ЕАД

BG30BUIB98881048874100

BIC  BUIBBGSF

Моля, посочете в платежното нареждане трите имена на ученика, училището, в което учи и изпита, на който се явява.

Таксите за двата изпита могат да бъдат внесени и на място в канцеларията на домакина на училището.

За пробния изпит по БЕЛ ще може да се запишете и да заплатите таксата за правоучастие от 8 лв. от 10.04.2018 г. до 18.04.2018г., от 8:30 до 16.00 ч. , а за изпита по математика записването и внасянето на таксата на място ще продължи до 25.04.2018г.

Списъците с разпределенията на учениците по залите за пробния изпит по БЕЛ ще бъдат публикувани  в сайта на училището на 19.04.2018 г., а за пробния изпит по математика на 26.04.2018 г.

Резултатите от пробните изпити ще бъдат обявени в сайта на ОУ „Г. Бенковски” - http://ou-gbenkovski.com  до 03.05.2018 г. Родителите на ученици, които не желаят резултатите на техните деца да бъдат публикувани, трябва да заявят писмено това свое желание. Попълнената бланка да се носи от седмокласниците в деня на изпита.  Бланката може да изтеглите от сайта на училището.Изтегли бланката от тук!

 

За информация тел. 056/ 86 25 97

Baner1
baner2
baner3