Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Петокласници получиха грамоти за участие в конкурс за литературна творба

Стоян Георгиев и Сияна Цветкова от 5. Б клас получиха грамоти за участието си в конкурса за стихотворение „Моят град Бургас“, организиран от Община Бургас във връзка с проекта „Краезнание“ . Поздравяваме Сияна и Стоян за творческото вдъхновение!