Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Проектът „Let s save the Earth“ бе отличен от Община Бургас

Педагогически екип на ОУ „Георги Бенковски“ бе отличен от Община Бургас сред училищни екипи, успешно реализирали международни, национални и общински проекти в сферата на бургаското образование. Това се случи на тържествена церемония в Конгресния център в навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Кметът Димитър Николов награди екипа, реализирал проекта „Let s save the Earth“ по програма Еразъм плюс /Ключова дейност 1, сектор Училищно образование с регистрационен номер 2022-1-BG1-K 122- SCH- 000074795/, по който работиха педагогическите специалисти Величка Недева, Надежда Георгиева, Магдалена Пендева и Ралица Крайнова. Наградата получи председателят на екипа г-жа Недева. На официалната среща присъства и директорът на ОУ „Георги Бенковски“ г-н Петко Георгиев. Официалното събитие на 22 май бе в синхрон с дългогодишните усилия на общинската администрация за обновяване и модернизиране на условията, при които се възпитават и обучават бургаските деца, за осъвременяване на педагогическите методи на работа, както и за цялостното повишаване на качеството на образованието в учебните заведения.