Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Имаш поща с адресант ПРИЧАСТИЕ в "Богатството на родния език"

"Имаш поща" - така се нарича играта, която обедини петокласниците и спомогна за по-бързото усвояване на трудните на пръв поглед причастия. Децата бяха разделени на два отбора, като всеки отбор отговаряше на въпроси, свързани с правопис и разпознаване на минали свършени и минали несвършени деятелни причастия. Въпросите бяха поставени в пликове, чийто адресант бе - Причастие. Играта, която учи,  имаше щафетен характер. Всеки състезател в отбора стартираше след разгадаване на определен въпрос от предходния играч. Ако играчът отговореше грешно, се връщаше в предходна позиция и получаваше нов плик  с въпрос. Така играта освен за знания бе и за бързина. Писмата бяха скрити на различни места в стаята, а учениците ги търсиха. На финала всички се поздравиха с повече знания за неличните глаголни форми.