Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

"Богатството на българския фолклор"

Съпоставяне на приказки от българския фолклор във връзка с модел на фолклорна вълшебна приказка работиха петокласниците в иновативния час. "Приказките ни учат на доброта, щедрост, ум и трудолюбие" - заключиха учениците, четейки  приказки на майстори разказвачи. Те рисуваха  карти във вид на комикси, на които изобразиха модела на фолклорна вълшебна приказка.