Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

"Наръчници за по-зелен живот" представиха седмокласници в часовете по английски език

Бъдещето на идните поколения зависи от настоящето. В какво състояние ще завещаем природата на нашите деца и внуци, зависи от нас и настоящия момент.
Тази седмица в часовете по английски език седмокласниците представиха своите "Наръчници за по-зелен живот". В тях учениците дадоха съвети как да помогнем на околната среда да остане чиста и в бъдеще и как да използваме разумно природните ресурси.
Ето някои от тях:
1.Да рециклираме;
2.Да пестим водата и електричеството;
3.Да вървим и караме колело вместо да използваме автомобили;
4.Да намалим употребата на пластмасови и найлонови опаковки;
5.Да поправяме уредите и техническите средства вместо да ги изхвърляме;
6.Да използваме препарати,които не вредят на околната среда;
7.Да засадим и да се грижим за растения;
8.Да изхвърляме отпадъците си разделно.
На по-късен етап седмокласниците ще запознаят и по-малките ученици със своите съвети.
Дейността се извършва във връзка с изпълнението на проект " Да спасим Земята" с регистрационен номер 2022-1-BG-01-KA 122-SCH- 000074795 по програма Еразъм+.