Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Интересът към богове и герои от древногръцката митология в иновативните часове по "Богатството на родния език"

Древногръцката митология винаги представлява интерес за учениците. Петокласниците показаха екипна работа, в която се пролича големият интерес към този дял от литературата.