Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

ОУ „Георги Бенковски“ гр. Бургас спечели проект по „Еразъм+“

Четирима учители от нашето училище ще посетят структуриран обучителен курс на тема“ Sustainability-teaching eco skills” (Устойчивост-преподаванена екологични умения) в Порто,Португалия, където заедно с още 27  колеги от различни Европейски държави ще придобият знания, умения и компетенции как да обучават и възпитават своите ученици да опазват околната среда и да помагат за създаването  да устойчив климат.

Планираните дейности по проекта са изцяло свързани с допринасяне на понижаване нивото на замърсяване на природата и формиране на съзнание за екологичен начин на живот. Нашето училище иска да подобри компетенциите си в областта на решаване на бъдещи проблеми като изменението на климата, да създаде дългосрочен план за училищна политика и да се запознае с концепции за устойчиво развитие и прилагане на конкретни дейности в училище. Чрез придобитите знания и умения бихме искали да разработим визия и план за училищна политика за устойчиво бъдеще, да управляваме и организираме дейности с партньори от страната и чужбина, да създадем положително отношение на учениците към бъдещето, готовност да се изправят пред проблемите , свързани с промяната на климата. 

Вижте подробности по проекта 

"Наръчници за по-зелен живот" представиха седмокласници в часовете по английски език

 Повече подробности може да прочетете тук: https://ou-gbenkovski.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1186:2022-11-18-11-27-50&catid=9:2017-08-18-11-59-58&Itemid=156

 

 Време е да се погрижим за планетата

 

Бъдещето е отворено и  може да бъде повлияно от днешните ни действия и избори.

Във  връзка с изпълнението на проект "Да спасим Земята" с регистрационен номер 2022-1-BG-01-KA 122-SCH- 000074795 по програма "Еразъм +" с учениците от 4 А клас се проведоха дейности свързани с климатичните промени и опазването на околната среда:

Още за дейностите четете тук: https://ou-gbenkovski.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1204:2022-12-12-16-47-41&catid=9:2017-08-18-11-59-58&Itemid=156

Коледни играчки от отпадъчни и природни материали

 

Вижте тук: https://ou-gbenkovski.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1219:2023-01-04-15-35-59&catid=9:2017-08-18-11-59-58&Itemid=156

"Да залесим училищния двор" - осъществена акция на 4. А клас по проект "Да спасим Земята", 3. Г гледаха презентация по темата и направиха изложба

"Да залесим училищния двор" и презентация по темата в 4. А и 3. Г клас. Дейността се организира във връзка с изпълнението на проект "Да спасим Земята" с регистрационен номер 2022-1-BG-01-KA 122-SCH-000074795 по програма "Еразъм +".

Снимков материал по темата може да видите тук: https://ou-gbenkovski.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1225:4-11&catid=9:2017-08-18-11-59-58&Itemid=156

Учители на ОУ "Г. Бенковски" проведоха обучение на свои колеги след участие в структуриран курс в Португалия по програма Еразъм +

След участието си в структуриран курс на тема „Sustainability-teaching eco skills“ , състоял се в Порто, Португалия, четиримата учители от ОУ“Георги Бенковски“ проведоха обучение на своите колеги.

Подробности по темата: http://ou-gbenkovski.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1229:2023-02-02-08-21-43&catid=9&Itemid=156

 

Учениците на ОУ "Г. Бенковски" оптимисти за бъдещето си, сочи анкета, направена във връзка с проект „ Да спасим Земята" по програма Еразъм+

Във връзка с изпълнение на проект „ Да спасим Земята „ с рег. Номер 2022-1- BG01-KA122-SCH-000074795 по програма Еразъм+, Ключова дейност 1, сегтор „Училищно образование“, в началото на м. октомври се проведе анкета, свързана с отношението към опазване на околната среда и устойчивостта на климата.В нея взеха участие 263 ученици от ОУ“ Георги Бенковски“. Целта ни бе да проверим какви са нагласите на децата и младите хора относно бъдещето.

 

Ето какво сочат данните: https://ou-gbenkovski.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1230:2023-02-02-08-34-26&catid=9:2017-08-18-11-59-58&Itemid=156