Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Къде и как да се запознаете с изпитните работи от НВО - 7. клас

Запознаването с индивидуалните оценени и проверени писмени работи на учениците от НВО - VII клас, ще  осъществи в периода 28.06.-30.06.2022 год.
в следните училища:

- от НВО по български език и литература - ПГЕЕ "К. Фотинов" - Бургас;

- от НВО по математика - СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бургас;
- от НВО по чужд език - ОУ "Ал. Г. Коджакафалията" - Бургас.

при следния график:

·         Вторник, 28.06.2022  год. – от 9.00 часа до 13.00 часа и от 14.00 часа до 17.00 часа;

·         Сряда, 29.06.2022  год. – от 9.00 часа до 13.00 часа и от 14.00 часа до 17.00 часа;

·         Четвъртък, 30.06.2022 год. - от 9.00 часа до 13.00 часа;

За повече информация:

 

https://ruoburgas.bg/