Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Къде може да се запознаете с резултатите на децата си от НВО 4. клас

 

Желаещите да се запознаят с индивидуалните резултати на учениците от НВО - IV клас могат да го направят в ОУ "П. К. Яворов" - гр. Бургас - 1 етаж - 109 стая от 08.06 до 10.06.2022 г. от 08.00 ч. до 12.00 ч.