Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

В Деня на отворените врати първокласниците участваха в урок по екология

В днешния "Ден на отворените врати" първокласниците на ОУ "Георги Бенковски" от иновативните паралелки участваха в урок по екология на тема "Обичам природата" - дейност по Национална програма "Заедно в грижа за ученика". Децата научиха чудни приказки за гората. Разказана бе историята на една красива гора, с животните в нея, нейните критични моменти и възстановяването й. В приказката имаше различни животни, които малчуганите отгатваха с въпроси и имитации. Имаше влечуги и земноводни, както и насекоми, а децата гледаха през техните очи и така научиха още факти за тях. И за да бъдат знанията им още по-пълни, те през лупите на специални контейнерчета наблюдаваха самите живи насекоми. Най-емоционална за малките ученици беше играта, в която първолаците пазиха баланса в природата. Те опазиха нашата планета Земя, с цялото и разнообразие и богатство.
Всичко това стана възможно с методите на Горската педагогика и директора на ДПП „Странджа“ към Изпълнителната агенция по горите инж. Румяна Цвяткова. И разбира се, със сърцатото участие на класните ръководители на първите класове на училището.
Денят на срещата между парковата дирекция и най-малките възпитаници на ОУ „Георги Бенковски“ не беше случайно избран. Той беше елемент от инициативата на училището „Ден на отворените врати“.