Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Децата от ресурсната група отново ни зарадваха с успехите си

Ученици от ОУ "Георги Бенковски" гр. Бургас, заедно със своя учител Красимира Димитрова - Митева - специален педагог към РЦПППО гр. Бургас, взеха участие в националния конкурс за детска рисунка на тема „Моята Коледна мечта“, който се организира от „Нет Ит“ ЕООД - София. Всяко от децата получи Грамота за отлично представяне.
Децата от ресурсната група изработиха и изключително интересни кукерски маски на тема: "Фолклор на етносите". Във всяка от тях те вложиха огромно старание, за да я направят по-интересна и страшна.
Поздравления!