Електронен дневник

Уча.се

Moodle

ОУ „Георги Бенковски” е иновативно училище

От Министерски съвет изнесоха списък на иновативните училища в Република България, сред които е и нашето. На основание член 38, ал 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование Министерски съвет прие списък на иновативните училища за учебната 2019/2020 година.

РЕШЕНО Е! ПРАВЯТ ПАРКИНГ ДО ОУ „Г. БЕНКОВСКИ”

Местният парламент взе решение за изграждане на крайуличен паркинг с успоредно паркиране, като част от обслужващата улица до ОУ „Георги Бенковски”, при запазване на съществуващата едроразмерна растителност като крайулично озеленяване. До това решение на Общински съвет Бургас се стигна след искане от директора на ОУ „Г. Бенковски” до кмета на общината за осигуряване на възможност за изграждане на места за паркиране в непосредствена близост до училището.

Причината да се поиска съдействието на общинарите от страна на ръководството на училището бе продиктувана от постъпилите множество сигнали от страна на родители на малки ученици, изпращащи децата си до входа на учебното заведение от съображения за сигурност, които на този етап трудно намираха място да паркират пред училището. Изграждането на регламентирани места за паркиране до учебното заведение ще улесни и ще даде спокойствие на много родители. В паркинга ще има места за МПС и за хора с увреждания.

Ето и решението от проведеното на 30.07.2019 година заседание на ОС Бургас:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 125, ал. 8 от ЗУТ, Общински съвет Бургас дава съгласие за изменение на ПУП - ПР за УПИ III, УПИ IV и УПИ V, в кв. 9, по плана на ж.к. „Зорница“, част от ПИ с идентификатор 07079.601.121 по КК на гр. Бургас с цел създаване на устройствена основа за изграждане на крайуличен паркинг с успоредно паркиране, като част от обслужваща улица с о. т. 96 – о. т. 98 – о. т. 100, при запазване на съществуващата едроразмерна растителност като крайулично озеленяване.

По темата писаха:

http://m.focus-news.net/?action=news&id=2685220

https://www.burgasinfo.com/news/view/5/90998

http://www.focus-news.net/news/2019/07/30/2685220/burgas-obshtinskiyat-savet-odobri-predlozhenie-za-izgrazhdane-na-parking-v-zh-k-zornitsa.html?fbclid=IwAR2KAcmdz5hhb7D_g5gXy78a58333cG-pfFjNuIGXMcUXGYQjhlpPxklRgw

https://www.kmeta.bg/nov-parking-ste-ulesnyava-roditelite-v-k-s-zornica?fbclid=IwAR3Py8LDqj0uj9r7xXYBX5lt-FkGMgbCkVHIdPl9_7Of3i1EPFnToL_42MM

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!! КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, СЛЕД КАТО ВИДИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИРАНЕТО

Днес се очаква да излязат резултатите от класирането след 7 клас.

Ето какво трябва да направите след като излязат резултатите.

1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети - в срок от 12.07.2019г. до 16.07.2019 г. вкл. В противен случай не запазват мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.
2. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок до 16.07.2019 г. вкл. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание или на това което е приет на първо класиране. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране).
НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление. Независимо от резултата от втория етап на класиране ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран - в срок до 22.07.2018 г. вкл.
3. За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 24.07.2019 г. до 25.07.2019 г. вкл. За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ. В заявлението желанията се подреждат съобразно
останалите свободни места в паралелките за този етап.
4. В трети етап на класирането участват учениците по т.3 както и тези, които не са кандидатствали до момента.
5. След обявяване на резултатите от третия етап на класиране следва записване на класираните ученици в срок- 31.07.2019 г. вкл.
6. Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 01.08.2019 год.
7. Попълването на незаетите места в паралелките след трети етап на класиране се осъществява в съответните приемащи училища в срок до 10.09.2019 г. вкл. по определен от директорите ред.
Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

Малките ни художници участваха в летен пленер

Деца от ОУ"Георги Бенковски" участваха в летен пленер, организиран от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Бургас със съдействието на рисувалня „Елфина“ с ръководител Милена Димитрова.
В събитието взеха участие Теодора Петрова ,Дария Георгиева, Атанас Красимиров, Лилия Петрова и Мая Петрова. Децата направиха скици на пожарникарското оборудване, облекло и автопарк, по които ще бъдат нарисувани рисунки за националния конкурс "С очите си видях бедата".

Подробности може да прочетете тук:

https://www.burgasinfo.com/news/view/5/91036?fbclid=IwAR2UwCv5uPRXfZZXmQupQyN422HQ8X5VoXZ4MQF_JFyKPcuVXi8piYmW9Qk

Baner1
baner2
baner3