Електронен дневник

Уча.се

Moodle

Договори и графици

 

1. Договор училищен стол

2.Заповед на Директора на ОУ "Г. Бенковски" за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за периода трите учебни години: 2019/2020 г.; 2020/2021 г.; 2021/2022 година.

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A2e033eef-3530-4c51-b253-b6708d06d0e5

 

3. График за доставка на мляко и млечни продукти за учебната 2017/2018 г.

4. График за доставки на продукти по схема Училищен плод

5. График за доставка на плод и мляко за месец ноември 2017г.                      

 

Протоколи за проверка качеството на храната

Протоколи учебна 2018/2019 г.

Протокол

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4 А

Протокол №4

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

Протокол №9

Протокол №10

Протокол №11

Протокол №12

Протокол №13

Протокол №14

Протокол №15

Протокол №16

Протокол №17

Протокол №18

Протокол №19

Протокол №20

Протокол №21

Протокол №22

Протокол №23

Протокол №24

Протокол №25

Протокол №26

Протокол №27

Протокол №28

Протокол №29

Протокол №30

Протоколи учебна 2017/2018 г

Протокол № 1     Протокол № 2      Протокол № 3    Протокол № 4  Протокол № 5  Протокол № 6  Протокол № 7  Протокол № 8  Протокол № 9 

Протокол № 10   Протокол № 11     Протокол № 12    Протокол № 13  Протокол № 14   Протокол № 15  Протокол № 16    Протокол № 17

Протокол № 18     Протокол № 19    Протокол № 20     Протокол № 21  Протокол №22  Протокол №23  Протокол №24 Протокол №25

 

 

 

 

 

    

Baner1
baner2
baner3